Drodzy Pracownicy i Wynajmujący/Wypożyczający


wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Dlatego kierujemy do Was niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym jak przetwarzamy Wasze dane osobowe. Administrator danych W związku z realizacją umowy o wynajem administratorem, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Waszych danych osobowych jest Wypożyczalnia Rowerów Robert Horszczaruk


Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W ramach prawnie uzasadnionych celów administratora Wypożyczalnia Rowerów Robert Horszczaruk, możemy przetwarzać Wasze dane w ramach prowadzenia przez nas monitoringu wizyjnego, czy podpisania umowy najmu/wypożyczenia sprzętu sportowego (rowery itp.) Podanie przez Was danych w chwili nawiązywania współpracy było dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy najmu i wykonania przez nas wszystkich obowiązków z zakresu wynajmu sprzętu oraz zabezpieczenie Administratora na wypadek nie oddania wynajętego/wypożyczonego sprzętu sportowego. Pracując na Waszych danych nie wykorzystujemy systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących naszych pracowników lub wynajmujących/wypożyczających. Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy podpisane przez Państwa będą bezzwłocznie oddawane po oddaniu sprzętu do Wypożyczającego


Odbiorcy danych


Wasze dane osobowe nie będą nikomu przekazywane. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.